Minggu, 08 April 2012

Ayatullah Al-Uzhma Syeikh Lutfullah Shafi GulpayganiBeliau dilahirkan di kota Gulpaygan pada tanggal 19 Jumadil Ula tahun 1337 H. Ayah beliau, Ayatullah Akhund Mulla Muhammad Jawad Shafi, adalah  seorang ulama yang banyak meninggalkan karya tulis.
Berbagai cabang ilmu, seperti ilmu kalam, tata bahasa Arab, tafsir, hadis dan seluruh pelajaran tingkat Suthuh beliau pelajari di bawah bimbingan gurunya, Akhund Mulla Abul Qasim yang terkenal dengan sebutan Quthub. Selepas itu, beliau melanjutkan pendidikannya di bawah bimbingan ayahandanya sendiri.

Pada tahun 1981, beliau berhijrah ke kota suci Qom. Guru-guru beliau di kota ini adalah:
1. Sayid Muhammad Taqi Khunsari
2. Sayid Muhammad Hujjat Kuhkamarei
3. Sayid Shadruddin Shadr Al-‘Amili
4. Sayid Muhammad Ridha Gulpaygani
5. Sayid Muhammad Husein Burujerdi
Sedangkan guru-guru beliau di kota suci Najaf Asyraf, Irak adalah:
1. Syeikh Muhammad Kazhim Syirazi
2. Sayid Jamaluddin Gulpaygani
3. Syeikh Muhammad Ali Kazhimi
Dalam banyak cabang ilmu pengetahuan, Syeikh Luthfullah Shafi sempat berguru pada Ayatullah Burujerdi selama 17 tahun di kota Qom. Setelah kemenangan Revolusi Islam Iran, beliau terpilih sebagai wakil rakyat untuk Dewan Ahli dalam merumuskan UUD. Selain itu, beliau mendapat tugas untuk menulis naskah UUD Republik Islam Iran.
Dengan dibentuknya Dewan Penjaga Revolusi melalui keputusan yang dikeluarkan oleh Imam Khomeini, beliau menerima tugas untuk menjadi salah satu anggotanya. Beberapa tahun lamanya beliau mengemban tugas mulia ini.